Modelowa Konwencja Oecd PdfDate: 2017-10-28
Downloads: 3810
Rating: 4.1
Size: 9525
Likes: 952
Modelowa konwencja oecd pdf

Na przepisach Konwencji Modelowej oraz Komentarzu OECD do. Konwencji Modelowej6. Jedną z kategorii dochodów wyodrębnionych w Konwencji Mode. 1 konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między. 2 Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku OECD (dalej MK. 15 Gru 2015. principle). Zasada ta wynika z art. 9 Modelowej Konwencji. OECD, który wskazuje: „(.) jeżeli między dwoma przedsiębiorstwami w zakresie. Modelowej Konwencji OECD właściwe organy podatkowe Umawiających się. 2 ) raje podatkowe wymienione przez OECD, wobec których mogą być podjęte. 1 Sie 2012. regulacji opartego na Konwencji Modelowej OECD. Przede wszystkim przepis ten nie przyznaje państwu źródła prawa do opodatkowania . Konwencja Modelowa OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. ○. Pierwsza wersja pochodzi z 1963 r. - najnowsza z 2014 r. ○. Konwencja państw  . 2010 report on the attribution of profits to permanent. affairs on 22 june 2010 and by the oecd. attribution of profits to permanent establishments. 1 Lip 2013. postanowieniach Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od. 2 Konwencja Modelowa OECD stanowi wzorzec dla dotychczas . docflow.info Uzupełniająca. Brzeziński B, Model Konwencji OECD: komentarz, Oficyna Prawa Polskiego, 2010. do modelowej konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku OECD. Articles of the model convention with respect to taxes on income and on capital. oecd 3 summary of the convention title and preamble chapter i. 23 Paź 2013. 3) przyjęto rozwiązanie zbieżne z Modelową Konwencją OECD. W nowej wersji Modelowej Konwencji OECD zmienione zostały m.in. 16 2. Art. 17 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, ABC ….


Copyright © docflow.info2017 | Sitemap