Finalna Obrada Drveta Pdf

Rating: 4.2
Date: 2017-9-21
Size: 11490
Likes: 114
Downloads: 4596
Finalna obrada drveta pdfJaËanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma. Šumarstvo, prerada i obrada drva. PROFIL SEKTORA . Crtanjem. 4. 140. 4. 140. 2. Svojstva materijala. 3. 105. 3. 105. 3. Tehničko crtanje i nacrtna geometrija. 2. 100. 2. 100. 4. 200. 4. Finalna obrada drveta. 3. 135. 4. 33. 33. UKUPNO A. 13. 468. 11. 363. 831. Stručno-teorijski predmeti. 1. Osnovi materijala. 1. 36. 1. 33. 69. 2. Prerada drveta. 2. 72. 72. 3. Finalna obrada drveta. Da bi se demonstrirala mogu}nost primjene metode, ura|eni su primjeri iz primarne i finalne obrade drva. U prvom su primjeru analizirani naprezanje i . Ključne reči- drvo; mašine za obradu drveta; prozor. UVOD. Primena drveta u. Nakon slepljivanja ramova vrši se finalna obrada- brušenje. Radni alat na ovoj . Obradu drveta i Unutra{nji transport. Takodje, smatrao sam da }e izdavanje Ud` benika olak{ati studentima pripremu ispita iz predmeta Osnovi ma{instva. Увођење програмских новина: - развој и примена модуларних програма стручног образовања који су засновани на стандардима занимања и . Proizvodni asortiman primarne obrade drva tj. primarne pilane (Slika 1) su piljenice. daljnju obradu u finalne proizvode kao što su namještaj, drveni podovi, drvni. Slike 13 i 14: docflow.infonastava/vjezbe-pdf/ 2_zadatak.pdf. УВОД. 1. НОВИ КОНЦЕПТ МАТУРСКОГ ИСПИТА.


Copyright © docflow.info2017 | Sitemap